Opmærksom på menneskeheden

Jeg vil her især bringe mine danske oversættelser af vigtige tekster af Richard Barrett, Richard Barrettsom er offentliggjort på hjemmesiden for Barrett Academy for the advancement of Human Values.

Jeg bringer dem, fordi jeg gerne vil give mindre sprogkyndige danskere adgang til denne viden. Oversættelsen er på mit ansvar.

Velværerapporten for Danmark 2019 er en udvidet gennemgang af Danmark i forhold til den globale rapport og rapporten for den nordiske region.

Dette er min oversættelse til dansk af #4 Well-Being report 2019 Denmark

Med udgangspunkt i mange forskellige internationale indeks og Richard Barretts Model “Syv Bevidsthedsniveauer” udgiver Barrett Academy for the Advancement of Human Values hvert andet år en global bevidsthedsrapport, der offentliggøres på akademiets hjemmeside.

Det begyndte i 2014, så i dag kan der allerede spores en vis udvikling fra 2014 til 2016 og nu til 2018.

Dette er min oversættelse af 2019 Global Consciousness report

Dette er min oversættelse af 2019 Nordic Consciousness Report

Den nordiske Rapport dækker Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. De nordiske lande er nogle af verdens mest bevidste lande. Der er derfor mange ligheder. Rapporten viser dog også nogle spændende forskelle.

Dette er min oversættelse af 2019 European Union Consciousness Report

Den Europæiske rapport omfatter de 28 medlemslande af EU. Den beskriver samtidig de 4 verdenssyn, der findes i EU.

Rapporten giver en anderledes indsigt i forskellene mellem EU’s medlemslande. Der gives også nogle bud på hvordan de forskellige udvidelser har medført en faldende bevidsthed i EU. De 4 Verdenssyn repræsenterer forskellige bevidsthedsniveauer. Rapporten kan dermed illustrere hvordan EU-landenes forskellige bevidsthedsniveauer påvirker EU-samarbejdet.

Ydeligere læsning

Richard Barrett har udgivet to bøger, der nærmere forklarer tankegangen bag målingen af den globale bevidsthed med en meget mere detaljeret gennemgang af udviklingen indenfor de forskellige bevidsthedsniveauer. Det er bøgerne:

World View Dynamics and The Well-Being of Nations

Min anbefaling af Worldview Dynamics and the Well-Being of Nations

“Med Worldview Dynamics and The Well-Being of Nations fortsætter Richard Barrett sin deling af  vigtige indsigter  om    forbindelsen  mellem den evige udvikling af nationers  bevidsthed og udviklingen af bevidstheden hos deres ledere og deres folk. “

Bogen “”Worldview Dynamics and theWell-Being of Nations”  viser, hvordan forskellige verdenssyn  er et resultat af forskellige fokus på  værdier  fra  mangel til vækst. Han peger på, at  den stigende anerkendelse af klimakrisen kan være den udløsende faktor  for udviklingen af Humanity Awareness. Denne udvikling vil være den mest  sandsynlige videreudvikling for nationer,  som i dag fungerer i People Awareness (Befolkningsopmærksomhed).

Ved at sammensætte en masse eksisterende indeks om økonomiske resultater,  demokratiniveau, lykke, fred osv., og forbinde dem med de syv udviklingsstadier udfolder han de forskellige verdenssyn et efter et.

Det, vi ser lige nu, er imidlertid, at visse nationer er for nedadgående inden for deres verdenssyn og måske endda til et lavere niveau. Dette er helt i tråd med de syv udviklingfaser, hvor du ville gå tilbage til at fokusere  på en tidligere fase,  hvis du befinder dig i en overlevelsesudfordring.

Men det gør det endnu mere bydende nødvendigt, at vi ikke giver op, men bevæger os fremad  mod Humanity Awareness (Opmærksomhed på menneskeheden).

Jeg er dansker og har arbejdet tæt på EU-systemet i   mere end et årti,  og jeg var især fascineret  af kapitlerne om de nordiske lande og EU..  Richard Barrett blotlægger  vigtige indsigter til de nuværende udfordringer i EU.

Richard Kokholm-Erichsen

Love, Fear & the Destiny of Nations
RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share